"Những lời buộc tội không đúng đắn đã được đưa ra đối với các giám đốc của công ty." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Những lời buộc tội không đúng đắn đã được đưa ra đối với các giám đốc của công ty." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những lời buộc tội không đúng đắn đã được đưa ra đối với các giám đốc của công ty." câu này tiếng anh là: Accusations of impropriety were made against the company's directors.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login