"Họ đã nhận nó hoàn toàn trên móng tay." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Họ đã nhận nó hoàn toàn trên móng tay." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã nhận nó hoàn toàn trên móng tay." tiếng anh dịch: They got it absolutely on the nail .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login