"Gian hàng được làm bằng gỗ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Gian hàng được làm bằng gỗ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gian hàng được làm bằng gỗ." dịch sang tiếng anh: The pavilion is made of wood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login