"Như mọi khi, Deborah là người cuối cùng đến nơi." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Như mọi khi, Deborah là người cuối cùng đến nơi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Như mọi khi, Deborah là người cuối cùng đến nơi." tiếng anh câu này dịch: As always, Deborah was the last to arrive.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login