"Đừng để anh ta làm giảm thành tích của bạn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đừng để anh ta làm giảm thành tích của bạn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng để anh ta làm giảm thành tích của bạn." dịch câu này sang tiếng anh: Don't let him diminish your achievements.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login