"Bắt nạt càng ngày càng tệ cho đến khi cuối cùng anh phải rời khỏi trường." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bắt nạt càng ngày càng tệ cho đến khi cuối cùng anh phải rời khỏi trường." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bắt nạt càng ngày càng tệ cho đến khi cuối cùng anh phải rời khỏi trường." câu này tiếng anh là: The bullying got worse and worse until finally he had to leave the school.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login