"Jon đang duyệt qua các bức ảnh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Jon đang duyệt qua các bức ảnh." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jon đang duyệt qua các bức ảnh." câu này tiếng anh dịch: Jon was browsing through the photographs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login