"Bằng sự toàn diện và biên độ của chúng, những bức tranh này đã lấp đầy trí tưởng tượng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bằng sự toàn diện và biên độ của chúng, những bức tranh này đã lấp đầy trí tưởng tượng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bằng sự toàn diện và biên độ của chúng, những bức tranh này đã lấp đầy trí tưởng tượng." câu này dịch sang tiếng anh:By their comprehensiveness and amplitude these pictures filled the imagination.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login