"Chúng tôi đã mất tiểu học New Hampshire." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi đã mất tiểu học New Hampshire." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã mất tiểu học New Hampshire." câu này tiếng anh dịch: We lost the New Hampshire primary.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login