"Ông đã chứng minh lời nói của mình bằng hành động của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ông đã chứng minh lời nói của mình bằng hành động của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã chứng minh lời nói của mình bằng hành động của mình." tiếng anh câu này dịch: He vouched his words by his deeds.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login