"Phi công đã hạ cánh mù trong sương mù." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Phi công đã hạ cánh mù trong sương mù." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phi công đã hạ cánh mù trong sương mù." câu này tiếng anh dịch: The pilot made a blind landing in the fog.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login