"Vì vậy, nhảy, sau đó. Tao thách mày ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Vì vậy, nhảy, sau đó. Tao thách mày ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì vậy, nhảy, sau đó. Tao thách mày ." câu này tiếng anh dịch: So jump, then. I dare you .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login