"Người đàn ông sau đó chuyển sự chú ý của mình sang chị gái." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Người đàn ông sau đó chuyển sự chú ý của mình sang chị gái." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông sau đó chuyển sự chú ý của mình sang chị gái." tiếng anh là: The man then turned his attentions to her sister.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login