"Báo cáo nhằm làm rõ làm thế nào những kết luận này đã đạt được." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Báo cáo nhằm làm rõ làm thế nào những kết luận này đã đạt được." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Báo cáo nhằm làm rõ làm thế nào những kết luận này đã đạt được." dịch sang tiếng anh: The report aims to clarify how these conclusions were reached.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login