"Một người hàng xóm tình nguyện để mắt đến những đứa trẻ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Một người hàng xóm tình nguyện để mắt đến những đứa trẻ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một người hàng xóm tình nguyện để mắt đến những đứa trẻ." tiếng anh là: A neighbor volunteered to keep an eye on the kids.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login