"Tôi muốn đặt tủ quần áo sau cánh cửa, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ phù hợp." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi muốn đặt tủ quần áo sau cánh cửa, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ phù hợp." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi muốn đặt tủ quần áo sau cánh cửa, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ phù hợp." dịch sang tiếng anh: I wanted to put the wardrobe behind the door, but I don't think it'll fit.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login