"Các đồ nội thất trông rẻ tiền và khó chịu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các đồ nội thất trông rẻ tiền và khó chịu." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đồ nội thất trông rẻ tiền và khó chịu." tiếng anh là: The furniture looked cheap and nasty .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login