"Một cái gì đó đã được thả trên sàn và lăn bên dưới đường viền của chiếc giường." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Một cái gì đó đã được thả trên sàn và lăn bên dưới đường viền của chiếc giường." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một cái gì đó đã được thả trên sàn và lăn bên dưới đường viền của chiếc giường." tiếng anh câu này là:Something has been dropped on the floor and rolled beneath the valance of the bed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login