"Tôi có thể giải thích mọi thứ nếu bạn chỉ cho tôi một cơ hội." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi có thể giải thích mọi thứ nếu bạn chỉ cho tôi một cơ hội." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể giải thích mọi thứ nếu bạn chỉ cho tôi một cơ hội." câu này tiếng anh là: I can explain everything if you'll just give me a chance .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login