"Tôi không thân với những người bạn bất chính của anh ấy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi không thân với những người bạn bất chính của anh ấy." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thân với những người bạn bất chính của anh ấy." câu này tiếng anh dịch: I don't get on with his lefty friends.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login