"Anh ta nghĩ rằng thế giới quan tâm rất ít cho dù một người đàn ông là một nhà thờ, miễn là anh ta tốt và đúng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Anh ta nghĩ rằng thế giới quan tâm rất ít cho dù một người đàn ông là một nhà thờ, miễn là anh ta tốt và đúng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta nghĩ rằng thế giới quan tâm rất ít cho dù một người đàn ông là một nhà thờ, miễn là anh ta tốt và đúng." câu này dịch sang tiếng anh:He thinks the world cares little whether a man is a churchman, so long as he is good and true.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login