"Cô để lại một chiếc nhẫn bẩn quanh bồn tắm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô để lại một chiếc nhẫn bẩn quanh bồn tắm." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô để lại một chiếc nhẫn bẩn quanh bồn tắm." tiếng anh là: She left a dirty ring around the bath.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login