"Trong khi đó tôi sẽ đến thăm một người bạn cũ của tôi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Trong khi đó tôi sẽ đến thăm một người bạn cũ của tôi." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong khi đó tôi sẽ đến thăm một người bạn cũ của tôi." dịch sang tiếng anh là: In the meanwhile I'll visit an old friend of mine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login