"Một cảm giác thương hại cho David là điều tối thượng trong tâm trí cô." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Một cảm giác thương hại cho David là điều tối thượng trong tâm trí cô." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một cảm giác thương hại cho David là điều tối thượng trong tâm trí cô." tiếng anh câu này dịch: A feeling of pity for David was uppermost in her mind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login