"Các công ty không nhạy cảm với những thay đổi toàn cầu sẽ mất doanh số." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Các công ty không nhạy cảm với những thay đổi toàn cầu sẽ mất doanh số." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công ty không nhạy cảm với những thay đổi toàn cầu sẽ mất doanh số." dịch câu này sang tiếng anh là: Companies that are insensitive to global changes will lose sales.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login