"Tôi sẽ có một cuộc hẹn tối nay." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi sẽ có một cuộc hẹn tối nay." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ có một cuộc hẹn tối nay." câu này dịch sang tiếng anh:I'll have a date tonight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login