"John đã không thể mua được nhà." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "John đã không thể mua được nhà." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"John đã không thể mua được nhà." dịch sang tiếng anh là: John was unable to afford the house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login