"Tôi đã có mười lăm năm thâm niên, và họ không thể sa thải tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi đã có mười lăm năm thâm niên, và họ không thể sa thải tôi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có mười lăm năm thâm niên, và họ không thể sa thải tôi." tiếng anh câu này dịch: I had fifteen years seniority, and they couldn't fire me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login