"Các lý thuyết mới đã được chào đón lạnh." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các lý thuyết mới đã được chào đón lạnh." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các lý thuyết mới đã được chào đón lạnh." dịch câu này sang tiếng anh là: The new theory had a chill welcome.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login