"Tôi đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Lao động trong cuộc bầu cử vừa qua." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Lao động trong cuộc bầu cử vừa qua." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Lao động trong cuộc bầu cử vừa qua." câu này tiếng anh là: I voted for the Labour candidate in the last election.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login