"Chi phí thuê video là bao nhiêu?" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chi phí thuê video là bao nhiêu?" dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chi phí thuê video là bao nhiêu?" câu này dịch sang tiếng anh là: How much does it cost to hire videos?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login