"Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng những cú đá và mũi tên của cuộc sống hàng ngày." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng những cú đá và mũi tên của cuộc sống hàng ngày." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng những cú đá và mũi tên của cuộc sống hàng ngày." tiếng anh là: We've all suffered the slings and arrows of day-to-day living.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login