"Tôi đã tức giận vì anh ấy đã không cho tôi biết kế hoạch của mình." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi đã tức giận vì anh ấy đã không cho tôi biết kế hoạch của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã tức giận vì anh ấy đã không cho tôi biết kế hoạch của mình." tiếng anh câu này dịch: I was angry because he hadn't told me his plans.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login