"Ai đó đã can thiệp với máy nghe nhạc CD của tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ai đó đã can thiệp với máy nghe nhạc CD của tôi." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ai đó đã can thiệp với máy nghe nhạc CD của tôi." tiếng anh là: Someone's been meddling with my CD player.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login