"Chúng tôi đã nghiên cứu giải phẫu của con rắn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chúng tôi đã nghiên cứu giải phẫu của con rắn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã nghiên cứu giải phẫu của con rắn." dịch sang tiếng anh: We studied the anatomy of the snake.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login