"Có vẻ như họ sẽ không cần chúng tôi nữa." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Có vẻ như họ sẽ không cần chúng tôi nữa." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có vẻ như họ sẽ không cần chúng tôi nữa." tiếng anh câu này dịch: It looks like they won't be needing us any more.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login