"Tôi chỉ quen thuộc với môn học ở cấp tiểu học." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi chỉ quen thuộc với môn học ở cấp tiểu học." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chỉ quen thuộc với môn học ở cấp tiểu học." dịch câu này sang tiếng anh: I'm only familiar with the subject at an elementary level.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login