"Bạn đã thử công thức bánh cá của Delia chưa?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bạn đã thử công thức bánh cá của Delia chưa?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã thử công thức bánh cá của Delia chưa?" dịch câu này sang tiếng anh là: Have you tried Delia's fish pie recipe?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login