"Tàu chạy trên đường ray trên cao." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tàu chạy trên đường ray trên cao." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tàu chạy trên đường ray trên cao." câu này tiếng anh dịch: The train runs on an elevated track.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login