"Có một vài cô gái đang đợi bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Có một vài cô gái đang đợi bạn." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một vài cô gái đang đợi bạn." tiếng anh là: There are a couple of girls waiting for you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login