"Đó là một khởi đầu may mắn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đó là một khởi đầu may mắn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một khởi đầu may mắn." dịch câu này sang tiếng anh: That is a fortunate start.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login