"Chúa ơi, bạn đã dành rất nhiều!" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chúa ơi, bạn đã dành rất nhiều!" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúa ơi, bạn đã dành rất nhiều!" câu này tiếng anh là: My goodness, you have spent a lot!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login