"Cô vội vã về nhà để báo tin cho họ." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô vội vã về nhà để báo tin cho họ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô vội vã về nhà để báo tin cho họ." tiếng anh dịch: She hurried home to tell them the news.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login