"Hầu hết các công việc cứu trợ được thực hiện bởi các tình nguyện viên." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Hầu hết các công việc cứu trợ được thực hiện bởi các tình nguyện viên." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hầu hết các công việc cứu trợ được thực hiện bởi các tình nguyện viên." tiếng anh câu này dịch: Most of the relief work was done by volunteers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login