"Cô tự hỏi mình đã làm gì để làm anh ta khó chịu lần này." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô tự hỏi mình đã làm gì để làm anh ta khó chịu lần này." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô tự hỏi mình đã làm gì để làm anh ta khó chịu lần này." dịch câu này sang tiếng anh: She wondered what she'd done to incur his displeasure this time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login