"Cindy cảm thấy nuốt bởi sự ghen tuông." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cindy cảm thấy nuốt bởi sự ghen tuông." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cindy cảm thấy nuốt bởi sự ghen tuông." câu này tiếng anh là: Cindy felt devoured by jealousy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login