"Cô học cách cưỡi ngựa khi cô lên bảy." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô học cách cưỡi ngựa khi cô lên bảy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô học cách cưỡi ngựa khi cô lên bảy." câu này dịch sang tiếng anh:She learned to ride when she was seven.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login