"Vì vậy, chính bạn đã làm thất vọng gia đình!" tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Vì vậy, chính bạn đã làm thất vọng gia đình!" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì vậy, chính bạn đã làm thất vọng gia đình!" dịch câu này sang tiếng anh: So it's you that have disgraced the family!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login