"Anh đi qua các bài báo một cách có phương pháp, từng người một." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh đi qua các bài báo một cách có phương pháp, từng người một." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh đi qua các bài báo một cách có phương pháp, từng người một." câu này tiếng anh dịch: He went through the papers methodically, one by one.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login