"Cô chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề tiền tệ ảnh hưởng đến hộ gia đình." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Cô chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề tiền tệ ảnh hưởng đến hộ gia đình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề tiền tệ ảnh hưởng đến hộ gia đình." câu này dịch sang tiếng anh:She was in complete charge of all monetary matters affecting the household.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login